• whatsapp-square (2)
 • so03
 • so04
 • so02
 • youtube

Amulit XPS köpük tagtasynyň önümçilik liniýasy

 • Amulite CO2 XPS Foam Board Production Line

  Amulit CO2 XPS köpük tagtasynyň önümçilik liniýasy

  I. Tehniki giriş
  Birinjiden, simmetrik1y XPS materialyny beýleki kömekçi materiallara meňzeş nukleant serişdesi we reňk partiýasy bilen birleşdirmek; Ikinjiden, vakuum iýmitlendiriji awtomatik1y bilen rezin eremek we plastmassalaşdyrmak, şol bir wagtyň özünde köpük agentine ýokary basyş we garyşyk sanjym etmek; eredilen rezin bilen; Dördünjiden, olary meýtlemek, garyşdyrmak, basyş goşmak we täzeden sowatmak we tagta köpük tagtasynyň ýörite galyplaryny çykarmak, soň bolsa sowatmak we emele getirmek arkaly tagtany sowatmak we emele getirmek üçin IIextrusion ulgamyna goýmak.tagtany I synp ulgamyna salmak we rol1-leri daşamak arkaly “Il Grade” çekiş ulgamyna daşamak;Altynjy, iki tarapyň galyndy gyrasyny kesmek we 1ength setine laýyklykda kesiş kesmek;1-nji ädim, ýygnamak we saklamak.