• whatsapp-square (2)
  • so03
  • so04
  • so02
  • youtube

EPS Sandwiç sement diwar panelleriniň önümçilik liniýasy

EPS Sandwich Cement Wall Panels Production Line

Gysga düşündiriş:

Lighteňil EPS sement sandwiç diwar paneli enjamy, täze gurluşyk materiallary bazaryndaky häzirki ösüş tendensiýasyna laýyklykda öndürilýär, kompaniýamyz ýokary derejeli awtomatiki önümçilik liniýasynyň täze innowasiýa stilini ösdürýär, bu bolsa galyndy suwlary gaýtadan işlemäge we galyndy materiallary gaýtadan işlenip bilner;Bu zawodymyz köp zähmet çykdajylaryny tygşytlap bilýän awtomatiki usulda çykyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Täze ýeňil EPS sement sandwiç panelleri, energiýany tygşytlamak, daşky gurşawy goramak, ýylylyk izolýasiýasy, ses izolýasiýasy, ýeňil agram ýaly gowy aýratynlyklary bolan täze diwar önümleridir, bu önümi dünýäde has meşhur edýär.

EPS Sandwich Cement Wall Panels Production Line EPS Sandwich Cement Wall Panels Production Line

Önümçilik prosesi

1.Baý gazan

Gazan zawod üçin bug üpjün edýän gaz öndürip, nebit öndürip, elektrik öndürip biler.

EPS Sandwich Cement Wall Panels Production Line

2.Mikser platformasy

2.Mixer Platform

3. EPS emele getiriji enjamlar ulgamy

Şol sanda: EPS emele getiriji maşyn, nurbat konweýer, suwuk ýatak, ikinji material tanky we esbaplar, mikseriň kellesi we esbaplary;

3. EPS Forming Equipment System

4.Wertikal diwar paneli galyndy awtoulag

Dik paneli galyndy awtoulag bir gezek 10 sany kompýuter öndürip biler.Şonuň üçin önümçilik kuwwaty has ýokary.

4.Vertical Wall Panel Mould Car

4.Vertical Wall Panel Mould Car

5. Awtoulagdan doly awtomatiki usulda çykarylýar

Diwar panelini awtomatiki usulda ýykýar.Bir gezek 5 sahypany talap edip biler we kuwwatyny ýokarlandyrýan we zähmet çykdajylaryny tygşytlaýan bir galyndy awtoulag üçin 20 minut gerek.

5. Fully Automatically Demould Car

6.Awtomatiki awtoulaglar ulgamy

Şol sanda: galyp awtoulaglary öň we arka arasynda erkin hereket etmek üçin çekiş ulgamy;Galyndy awtoulaglary dürli relsleriň arasynda geçirip bilýän parom awtoulag ulgamy;

6.Automatic Transfer Cars System

6.Automatic Transfer Cars System

7.P LC dolandyryş kabineti

Dolandyryş ulgamy üçin has ýokary hilli PLC SIMENS ulgamyny ulanýarys.

For The Control System, We Use PLC SIMENS System With Higher Quality.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler