• whatsapp-square (2)
  • so03
  • so04
  • so02
  • youtube

Asbest däl / asbest sement gasynlanan üçek örtükleriniň önümçilik liniýasy

Non-Asbestos/Asbestos Cement Corrugated Roof Sheets Production Line

Gysga düşündiriş:

Öndürilen süýümli sement gasynlanan üçek örtükleriniň önümçilik liniýasy 30 ýyldan gowrak wagt bäri çuňňur ösdi we giňden ulanyldy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Öndürilen süýümli sement gasynlanan üçek örtükleriniň önümçilik liniýasy 30 ýyldan gowrak wagt bäri çuňňur ösdi we giňden ulanyldy.Hatçekden we basylan görnüşden gasynlanan listler setirinden häzirki vakuum Hatçek emele getirýän listler çyzgysy 9 gezek täzeleniş bilen täzelendi, indi adaty gasynlanan örtük önümçilik liniýasynyň müşderileriň saýlamagy üçin gündelik kuwwaty 10000Sq.m 、 15000Sq.m 、 20000Sq.m.Mundan başga-da, müşderileriň islegine görä mümkinçilikleri sazlap bileris.

Non-Asbestos Asbestos Cement Corrugated 01

Giň ulanylyşy

Süýümli sement gasynlanan üçek örtüklerinde uly örtük meýdany, ýangyna garşy, çyglylyga çydamly, poslama çydamly, ýylylyga çydamly, ýeňil agram we ş.m. önüm öndürmek prosesi ýönekeýdir.Önümçilik zawodlarynda, ekerançylyk meýdançasynda, täjirçilik binasynda üçegiň örtükleri hökmünde giňden ulanylýan çykdajylar.Identaşaýyş jaýy, ammar.Wagtlaýyn binalar we ş.m.

Non-Asbestos Asbestos Cement Corrugated 02

Süýümli sement gasynlanan üçek örtükleriniň önümçilik tehnologiýasy

Sement gasynlanan üçek listleri sement alýar.Asbest süýümi.Aýna süýüm.Kraft Kagyz Pulpasy, PVA Süýüm we ş.m. Esasy çig mal hökmünde daş tozy ýa-da uçýan kül.Çig materiallardan soň garyşyk garyşyk prosesi.“Hatcheck Type Forming Sheets Line” bilen sahypalary düzmek üçin.Gasynlanan gasynlananlardan soň iň soňky gasynlanan listleri ýasamak üçin;Tolkun tapawudyndan, adatça tolkun üçekleriniň üç görnüşini ýasaýarys.Olary uly tolkun kagyzlary, orta tolkun kagyzlary diýip atlandyrýarys.Kiçijik tolkun kagyzlary;Dürli ýurtlar bazary üçin tolkunlaryň spesifikasiýasy üçin dürli-dürli bar, Müşderiniň bazarynyň islegine görä dürli ölçegli gasynlanan örtükli maşynlary sazlap bileris.

Non-Asbestos Asbestos Cement Corrugated 03

Önümçilik prosesi

1. Çalt saklamak we garyşdyrmak

Sement, asbest, aýna süýüm we beýleki çig mallar, impelleriň garyndysy bilen çişirilýär we turbageçiriji arkaly sahypany emele getirmek prosesine iberilýär.

Non-Asbestos Asbestos Cement Corrugated 04

2. Hatschek Net Cage

Sement asbestiniň çyglylygy Gauze ekrany izolýasiýa usuly bilen boşadylýar, galan material bolsa rezin rolikli süýümli sement gatlagyna basylýar.

Non-Asbestos Asbestos Cement Corrugated 05

3. Wakuum Felt Beater

Süýümli sement süýümli gatlagyň artykmaç suwy wakuum elek plastinasynyň üsti bilen suwsuzlykdyr, Felt Beater Feltdäki hapalary arassalaýar, bu bolsa birmeňzeş tizlikde işlemegine kepil geçip biler.

Non-Asbestos Asbestos Cement Corrugated 06

4. Çygly kagyzlary emele getirýän maşyn

Forman silindr we rezin rolikleriň basyşy astynda, suwsuzlandyrylan sement asbest gatlagy rolikli maşynyň töwereginde deň derejede aýlanýar we zerur galyňlykda kesilen polat sim bilen awtomatiki usulda kesiler.

Non-Asbestos Asbestos Cement Corrugated 07

5. Konweýer platforma wakuum emele getiriji maşyn

Silindr emele getirişden kagyzlar emele gelenden soň, süýümli sement çygly listler konweýeriň üsti bilen vakuum emele getirýän maşyna, ululykdan we kesilenden soň, vakuum emele getiriş bir gezek gutarýar we gasynlanan kagyz we gasynlanan şablon üçin aýratyn ýerleşdirilýär.

Non-Asbestos Asbestos Cement Corrugated 08

6. Gidrawlik göteriş platformasy

Doly awtomatiki dolandyryş reesimleri bilen “Stacker” bilen gabat gelmek, (Aýry-aýry hereketler, baglanyşyk, ýokaryk we aşak götermek, ýerleşdirmek), durnukly we aýratynlyklary bar
Takyk götermek, takyk ýerleşdirmek, uly ýükler we ş.m.

Non-Asbestos Asbestos Cement Corrugated 09

7. Kagyz pulpa enjamy

Galyndy kagyzlary kagyz pulpasyna bölüň we arassalaň, gasynlanan üçek örtügini öndürmek üçin çig mal hökmünde alyň;

Non-Asbestos Asbestos Cement Corrugated 10


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler