• whatsapp-square (2)
 • so03
 • so04
 • so02
 • youtube

Önümler

 • Amulite Automatic AAC Block Production Line

  Amulit awtomatiki AAC blok önümçilik liniýasy

  AAC blok näme?AAC blokynyň düşünjesi: AAC bloky silisiz materiallara (gum, uçýan kül, kremnini öz içine alýan materiallar we ş.m.) we howany öwrediji serişdeler (Alýumin tozy) bilen garylan esasy çig mal hökmünde kalker materiallary (hek, sement) esaslanýar. , AAC bloklary taýýar önümleri öndürmek üçin çig mallary ýygnamak, çalaja garyşdyrmak, guýmak, öňünden bejermek, kesmek, awtoklaw, bejermek prosesi we gaplama prosesi gutarandan soň; .
 • Stone Hammer Crusher 6CX Euro Series Jaw Crusher

  Daş Hammer Crusher 6CX Euroewro seriýasy Jaw Crusher

  Gysgaça tanyşlyk 6 6CX seriýaly eňek döwüjisi, dünýäde iň ösen eziji tehnologiýany we gözleg üstünliklerini kabul edýän we eňek döwüjini dizaýn etmekde we öndürmekde onlarça ýyllyk tejribe esasynda ahyrky element derňew usulyny kabul edýän täze nesil önümidir.Seriýa önümleri dünýäde iň ýokary derejä eýe.Adaty eňek döwüjisi bilen deňeşdirilende, 6C seriýaly eňek döwüjisi dizaýn we önümçilik jikme-jikliklerine has köp üns berýär, ýokary akymlary kabul edýär ...
 • Copper Wire Recycling Machine

  Mis simini gaýtadan işleýän maşyn

  Önümiň beýany Mis tüwi enjamy, dürli awtoulag zynjyrlary, motosikl liniýalary, batareýa awtoulag liniýalary, telewizor, kir ýuwýan maşynlar, sowadyjylar, kondisionerler we başgalar ýaly dürli zolakly maşynlar bilen gaýtadan işlemek üçin ýaramly galyndy simleri üçin amatlydyr. durmuş enjamlary, aragatnaşyk liniýalary, kompýuter liniýalary we ş.m.Enjamlaryň umumy gurluşy, elektrik toguna birikdirilende müşderiler tarapyndan öndürilip bilner.Doly awtomat ...
 • Lithium Battery Recycling Equipment

  Lityum batareýany gaýtadan işlemek enjamlary

  Önümiň beýany Galyndy litiý batareýasyny gaýtadan işlemek we gaýtadan işlemek enjamlary galyndy litiý batareýasyny galyndy litiý batareýasyny bölmek we täzeden işlemek arkaly zerur çig mallara bölýär.Bu desga aýralyk bejergisi üçin ulanylýar we aýralyk döwründe we soňraky proseslerde emele gelen tozany ýygnamak üçin impuls tozany aýyrmak üçin desgalar bar.Batareýanyň bütin ömri, galyndylary üçin ýaşyl, ýokary hilli ýapyk zynjyr ulgamyny emele getirmek üçin ...
 • Amulite CO2 XPS Foam Board Production Line

  Amulit CO2 XPS köpük tagtasynyň önümçilik liniýasy

  I. Tehniki giriş
  Birinjiden, simmetrik1y XPS materialyny beýleki kömekçi materiallara meňzeş nukleant serişdesi we reňk partiýasy bilen birleşdirmek; Ikinjiden, vakuum iýmitlendiriji awtomatik1y bilen rezin eremek we plastmassalaşdyrmak, şol bir wagtyň özünde köpük agentine ýokary basyş we garyşyk sanjym etmek; eredilen rezin bilen; Dördünjiden, olary meýtlemek, garyşdyrmak, basyş goşmak we täzeden sowatmak we tagta köpük tagtasynyň ýörite galyplaryny çykarmak, soň bolsa sowatmak we emele getirmek arkaly tagtany sowatmak we emele getirmek üçin IIextrusion ulgamyna goýmak.tagtany I synp ulgamyna salmak we rol1-leri daşamak arkaly “Il Grade” çekiş ulgamyna daşamak;Altynjy, iki tarapyň galyndy gyrasyny kesmek we 1ength setine laýyklykda kesiş kesmek;1-nji ädim, ýygnamak we saklamak.
 • Calcium Silicate Board /Fiber Cement Board Production Line

  Kalsiý silikat tagtasy / Süýümli sement tagtasynyň önümçilik liniýasy

  Süýümli sement tagtasy önümleri bilen gurluşyk we bezeg pudagynda giň ulanylyş,
 • EPS Sandwich Cement Wall Panels Production Line

  EPS Sandwiç sement diwar panelleriniň önümçilik liniýasy

  Lighteňil EPS sement sandwiç diwar paneli enjamy, täze gurluşyk materiallary bazaryndaky häzirki ösüş tendensiýasyna laýyklykda öndürilýär, kompaniýamyz ýokary derejeli awtomatiki önümçilik liniýasynyň täze innowasiýa stilini ösdürýär, bu bolsa galyndy suwlary gaýtadan işlemäge we galyndy materiallary gaýtadan işlenip bilner;Bu zawodymyz köp zähmet çykdajylaryny tygşytlap bilýän awtomatiki usulda çykyp biler.
 • Non-Asbestos/Asbestos Cement Corrugated Roof Sheets Production Line

  Asbest däl / asbest sement gasynlanan üçek örtükleriniň önümçilik liniýasy

  Öndürilen süýümli sement gasynlanan üçek örtükleriniň önümçilik liniýasy 30 ýyldan gowrak wagt bäri çuňňur ösdi we giňden ulanyldy.
 • UV Coating/Painting Production Line

  UV örtük / Boýag önümçilik liniýasy

  Esasy paneller : Süýümli sement tagtasy ýa-da kalsiý silikat tagtasy ; Esasy panelleriň üstü düz.
 • Gypsum Board Production Line

  Gips tagtasynyň önümçilik liniýasy

  Annualyllyk kuwwaty 2 million inedördül metr bolan gips tagtasynyň önümçilik liniýasy, Hytaýda öndürilýän gips tagtasynyň iň az önümi.Theöne garynja näçe kiçi bolsa, ähli içki organlaryna eýe.Gips tagtasynyň önümçilik liniýasynda bolmaly we doly tehnikasyna eýe bolmaly ähli enjamlary öz içine alýar.
 • Gypsum Powder Production Line

  Gips tozy önümçilik liniýasy

  Kesiji has uly gips daşlaryny takmynan 25 mm has kiçi böleklere bölýär.Soňra kiçiräkleri ýylmaýjy bilen üweler.
 • China Amulite Group MGO Board Production Line

  China Amulite Group MGO Board önümçilik liniýasy

  Amulite MGO tagtasynyň önümçilik liniýasy, köp ýyllyk önümçilik tejribesi bilen içerki we daşarky bazar müşderisiniň talaplary bilen birleşdirilen Hytaýda özbaşdak işlenip düzülen awtomatiki önümçilik liniýasy.
123Indiki>>> Sahypa 1/3