• whatsapp-square (2)
  • so03
  • so04
  • so02
  • youtube

UV örtük / Boýag önümçilik liniýasy

UV Coating/Painting Production Line

Gysga düşündiriş:

Esasy paneller : Süýümli sement tagtasy ýa-da kalsiý silikat tagtasy ; Esasy panelleriň üstü düz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

(1) Esasy paneller ib Süýümli sement tagtasy ýa-da kalsiý silikat tagtasy ; Esasy panelleriň üstü düz.
.
. , Florokarbon örtük seriýasy, Suw boýag seriýasy;Bu önümleriň hemmesiniň daşky we içki diwar panellerinde uly bazar paýlary bar.

UV Coating10

Esasy örtük maşynlary tehnologiýasy
Awtomatiki ýükleýiş tagtasy → Tagtanyň galyňlygy → Toz ýygnaýjy → Preokary takyk goşa rulonly rulon örtüji maşyn → 10M gyzgyn howany guratmak ulgamy → goşa UV ýagtylygy bejermek → ters rolik → üç sany UV ýagtylygy bejermek → tagtanyň merkezi → Primer Sander → tozan ýygnaýjy → 10M Gyzgyn howany guratmak ulgamy → Üç UV ýagtylygy bejermek → Tagtanyň merkezi → Primer Sander → Toz ýygnaýjy → Awtomatiki düşüriş tagtasy

Tehnologiýa aýratynlyklary
1).UV Putty togalanmak, bu amal tagtanyň üstüni deň däl çukurdan doldurmak we UV çäge basýan desgany doldurmak, bu amal florokarbon örtüginden öň.

UV Coating11

1.Florokarbon örtük / metal florokarbon örtük önüm tehnologiýasy
Awtomatiki ýükleýiş tagtasy → Toz ýygnaýjy → Highokary takyk goşa rulonly örtükli örtük maşyn → 20 metr gyzgyn howa guradyjy ulgam → tagtanyň merkezi → ýokary takyklyk goşa rulon örtükli maşyn → 15 metr gyzgyn howany guratmak ulgamy → tagtanyň merkezi → ýokary takyklyk goşa rulonly örtükli maşyn → 15Meter Gyzgyn howany guratmak ulgamy → Tagtanyň merkezi → Preokary takyk goşa rulonly örtükli örtük maşyn → 10 metr gyzgyn howany guratmak ulgamy → tagtanyň merkezi → tagtanyň terjimesi → tagtanyň merkezi → 40M guradyjy → 6M sowadyjy → tagtanyň merkezi → filmiň laminasiýasy we kesilmegi → Awtomatiki düşüriş tagtasy

Tehnologiýa aýratynlygy
Inçe rulon örtügi has köp gezek, birmeňzeş reňkler, gaty owadan görnüş;Örtükleriň daşky gurşaw talaplary deňeşdirilende pesdir;Şeýle hem, esasy tagtany talap etmek has pesdir;
Tingiwopis tygşytlaň we arzan bahadan;

UV Coating12

2. Suw bilen orta boýag we suw bilen örtülen boýag önümleri tehnologiýasy
Awtomatiki ýükleýiş tagtasy → Toz ýygnaýjy → Preokary takyklyk goşa rulonly örtük örtügi
Maşyn → 10 metr gyzgyn howa guradyjy → Tagtanyň merkezi → Preokary takyk ýeke rulonly rulon örtükli maşyn → 5M gyzgyn howa guradyjy → 30M wertikal guradyjy → 6M sowadyjy → tagtanyň merkezi → filmiň laminasiýasy we kesilmegi → Awtomatiki düşüriş tagtasy

Tehniki aýratynlyk
Inçe rulon örtügi has köp gezek, birmeňzeş reňkler, gaty owadan görnüş;
Beýleki reňklerden gaça duruň, ýüz reňkini tygşytlaň;

UV Coating01

3.Real daş boýag we köp reňkli boýag önümi tehnologiýasy

Awtomatiki ýükleme tagtasy → Toz ýygnaýjy → Tagtanyň merkezi → Hakyky daş boýag → Tagtanyň merkezi → 50PCS guratma otagy → Tagtanyň merkezi → Köp reňkli boýag → Tagtanyň merkezi → 50PCS guradyjy otag → 40M guradyjy → Awtomatiki düşüriş tagtasy

Tehniki aýratynlyk
Aşaky surat hökmünde hakyky daş boýag, reňk nokatlary has gowy hil duýgusy, awtomatiki önümçilik, ýokary kuwwatlylyk, bazardaky meşhur önümler;

UV Coating02

4. Suwdan ýasalan orta boýag we suw bilen örtülen boýag önümi tehnologiýasy
Awtomatiki ýükleme tagtasy-tozan kollektory-ýelimleýji tagtanyň merkezi-el bilen gaplaýyş kompozit materialy (gaýa ýüň ýa-da EPS ýadrosy) - (Yza ýüklenýän tagta-tozan kollektor-ýelimlemek-tagtanyň merkezi dolanyşygy-tagtanyň dolanyşygy)

Tehniki aýratynlyk
Izolýasiýa esasy materiallaryny bir gezekde birleşdirip bilýärmi, bazaryň islegine görä öndürmek üçin çeýe, dürli görnüşli izolýasiýa esasy materiallary üçin amatly.

UV Coating03

Esasy maşyn bilen tanyşlyk

1.Hot howa guradyjy

UV Coating04

2. Iki gezek tegelek pürküji ulgamy

UV Coating05

3.Hokary takyk goşa rolikli rulon örtükli maşyn

UV Coating06

4.50 PCS guratma otagy

UV Coating07

5. Guradyjy

UV Coating08

6.Gantry ýüklemek ulgamy

UV Coating09


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler